MODULAIR SYSTEEM - YOU PAY WHAT YOU GET
Signalisatie

Nadat de vergunning is bekomen dient ruimte gereserveerd te worden op de openbare weg om de container te plaatsen en om het maneuvreren bij laden en lossen toe te laten. Meestal volstaat een set " parkeerverbod " hiertoe. Bij de platsing  ( min 72 tot 48 Hr voordien ) dient een lijst opgesteld te worden van de reeds geparkeerde voertuigen en overgemaakt worden aan de politie.
Enkel zo kunnen hinderlijke voertuigen worden getakeld indien nodig.

Een container geplaatst op de openbare weg die verkeershinder veroorzaakt dient verplicht gesignaleerd te worden. De signalisatie dient overeen te komen met deze waarvoor de vergunning is uitgereikt. De container dient daarenboven van nachtverlichting te worden voorzien. Ook verkeerskegels zijn in sommige gevallen verplicht.

In sommige gevallen zal een afsluiting van één of meerdere straten noodzakelijk zijn. Deze signalisatie is uitgebreider en complexer. Bij niet correcte uitvoering wordt de vergunning ingetrokken. 

Wij verzorgen de plaatsing op windvaste blokken, de huur en ophaling .image-380034-eagle-9bf31.jpg
Gewone set voor voorbehouden parkeerplaats

- voorbehouden parkeerplaatsen voor plaatsen container
- voorbehouden maneuverzone voor laden en lossen container
° 3 x 23€ = 69€


image-380036-signalisatieplan-e4da3.jpg
Verplichte borden bij hinder op de rijbaan :

- A31 aanvang werken
- D1 verplichte richting
- C43 beperkte snelheid
- F47 einde werken
- A7A en A7B versmalde doorgang
- B19 voorrang doorgang
- B21 voorrang doorgang
- F45 doodlopende straat
- F45+ idem uitz fietsers/voetgangers
- F41 omleiding
en andere waar nodig


- 23€ per bord


image-380037-omleiding-aab32.jpg
Verlichting van de container 

- set van 2 ( voor en achter)
- automatische activatie

- 20€ per set inclusief batterijenimage-380046-verkeerskegel-75-cm-6-stuks-45c48.jpg
Verkeerskegels

- set van 6 stuks


- 20€ per set